Krystalové kódy self mastery, brána 11:11

11/11/2023

Crystal Self-mastery codes...ascension through acceptance of life as well as death in all areas of our existence.

This year the codes cover the theme of letting go of "certainty" and realising the illusion of it.

The 11:11 (and all the other master codes) are codes for entering a certain realm of conciousness.

On these days it is possible (more than ever) to shift/jump in your evolution process...in your self-mastery so to speak.

But just like in front of every door...first you have to knock and wait if the door will be answered, then you go in, take off your shoes, and in this case much more than just your shoes...HAPPY 11:11

Odkaz na video a meditace v češtině najdete na YT kanálu Krystalová škola.

Kdo rozumí, rozumí, vy ostatní máte translátory...Doporučuji deepl.com :)

Některé texty od této chvíle budou už pouze v angličtině. Je to můj druhý mateřský jazyk a často mi informace přichází právě v něm. Není to moderní póza jak to dělají mnozí, ale přirozenost, kterou již nadále nechci "upravovat" a tím potlačovat sama sebe.


Užijte si přechodovou meditaci a hezký čas.