Proč necítím emoce? 

24/01/2023

Neseme v sobě příběhy.  Příběhy staré stovky let, i příběhy staré pár hodin. Mnoho žen je zamrzlých, a žije ve své hlavě odděleně od těla a necítí emoce. Proč necítí emoce? Velmi často nevědomě nesou, nebo spíše spolunesou příběh svého rodu, který byl natolik emocionálně silný, že nyní nejsou schopni hluboké emoce cítit.Mnohdy nám jsou známy malinké kousky těchto příběhů, mnohem častěji však neznáme ani ty... Tajnosti v rodech ať už nemanželské děti, potraty, různá zauzlení, vlivy válek, stěhování a často i mnohem méně dramatické události utváří, ať už chceme nebo ne to, kým jsme dnes. To vše v nás koluje. Máme to v krvi ...

Zamrznutí emocí napříč časem

Ten někdo můžeš být právě ty. Možná právě tobě se odehrává v jisté míře to, co se odehrávalo v Tvé ženské linii. Stačí, když se zaposlechneš do příběhů Tvé mámy, tety, babičky ... podíváš se na svůj život a život své sestry, sester máš-li je. Pokud budeš otevřeně vnímat a chtít vidět pravdu a souvislosti, uvidíš společnou nit, která se vaším příběhem táhne.

Traumata v historii rodu

Tajnosti v rodech ať už nemanželské děti, potraty, různá zauzlení, vlivy válek, stěhování a často i mnohem méně dramatické události utváří, ať už chceme nebo ne to, kým jsme dnes. To vše v nás koluje. Máme to v krvi ...a tvoří to i náš aktuální emocionální obraz a schopnost cítit emoce. A v dalším levelu nejen cítit emoce, ale začít rozumět jejich poselství.

Vědecké důkazy transgeneračního (mezigeneračního) přenosu emocí

V roce 1978 přišel v tomto poli průlom díky Nicolasu Abrahamovi a Marie Törökové, kteří vytvořili zcela novou teorii transgeneračního přenosu, která se nezaměřovala jen na kolektivní nevědomí (Jung), ale na přímý přenos v rámci generací rodiny.Ve sbírce článků The Shell and the Kernel: Renewals of Psychoanalysis použili dvě nejzásadnější slova své teorie: krypta a fantom (zdroj Wikipedie).

Mnohokrát se divíme svým strachům, zábranám anebo vyhraněným názorům. Nechápeme, odkud se tak silné pohnutky berou. Vědomě nevíme, ale naše podvědomí ví proč. A my jsme (do té doby, než si to uvědomíme nebo než se nějak minulosti svých rodů dopátráme) otroky příběhů naších rodů a neseme tíhu staletí. Takto funguje I tzv. krypta.

Krypta je dle Abrahama a Törökové neukončený proces zármutku po ztrátě blízké osoby spočívající v neschopnosti nebo neochotě přijmout proces vyrovnávání se se ztrátou a truchlení. Nedošlo zde k vyjádření smutku, pozůstalý nedovolil zesnulé osobě odejít. Osoba stále setrvává v nevědomí pozůstalého v podobě krypty. To překáží osobnímu vývoji daného člověka, protože není schopen plně prožívat svůj život, neboť je emocionálně okleštěný o právě tyto emoce.

Informace nám dávají moc nad emocemi

Jakmile se dozvíme co nejvíce o našich rodech, máme informace. A víme, s čím pracovat. Můžeme to brát jako vstupní data. Vždy je dobré pátrat a zjistit co nejvíce od maminek, babiček, tetiček a stejně tak své mužské linie. Při hlubokém transgeneračním čtení jsem vždy ráda, když si klient přinese právě co nejvíce vstupních dat, protože nám to umožňuje se pohybovat mnohem rychleji.

 Historie Tvého rodu, historie tvého příběhu, který dovedl až k tvému narození. To je to, co je klíčem. Veškeré události a veškeré emocionální náboje se překopírovaly do Tebe a tvoří (dokud je nepoznáš, a nezharmonizuješ) Tvoji aktuální životní realitu.

Změna Tvého osobního příběhu

V každé rodině se najde jeden, jedna, někdy i více osob, které se z úrovně duše rozhodli ukončit tyto bolestivé, táhlé rodinné příběhy a emoce s nimi svázané. Tyto duše jsou velmi často zatíženy extrémně silně rodinnými příběhy a ví o nich hodně, a také intenzivně cítí, že v nich rozhodně nechtějí pokračovat a začínají hledat cesty osvobození. Dělají to pro sebe, ale také pro svůj rod napříč časem.

Velmi často v jejich životě ožívá to, čemu ve zmíněném výzkumu říkají fantom. Fantom je popsání jevu, kdy dochází přenosu pozůstatků traumatického a zamlčeného duševního obsahu předků. Může se jednat o :nevyřešený konflikt, vytěsněnou událost, trauma nebo tajemství. Tragické traumatizující události uvnitř rodiny jsou nevědomě předávány další generaci, kde mohou vyjít najevo. (zdroj Wikipedie).

Otisky cizích emocí a jejich tíha ve mně

Z mé praxe a zkušenosti se tyto události právě ozývají přes nejen těžké situace, ale i intenzivně se projevující "těžké" emoce. Většinou vždy před tím, než nastane v rodové linii čas danou traumatickou událost vynést na světlo, začne právě ten někdo v rodu, kdo se rozhodl to přes sebe vyčistit pociťovat zesíleně tyto emoce  a situace, které se mu/jí odehrávají aktuálně v životě většinou již nasťiňují "to něco", co je třeba v rodinné historii vyčistit.

 Velmi často jsou to také hluboké strachy ( velmi často spojené s válkou), vina ( neschopnost něčemu zabránit, provinění se proti svým zásadám v těžkých časech apod.), ale i emoce jako zášť, hněv, a mnohé další "těžké" emoce, které je potřeba vystopovat a začít chápat, a narovnávat v sobě a celé generaci.

Začínám cítit svoje emoce

Při transgeneračním čtení a přepisu dochází k pochopení ve vlastním těle a okamžitě se přepisuje informace v DNA a především na tom aktivně daný člověk spolupracuje. Začínají se odehrávat změny v životě, protože začínáte svým emocem rozumět a zejména s těmi těžkými začnete mít soucit ( tedy sám, sama se sebou).  tím vším začínáte konečně cítit SVOJE emoce a cítit se tak, že konečně žijete svůj život.