UMĚNÍ VNITŘNÍ KOMUNIKACE

23/04/2023

JIž ve věštírně v Delfách prý visel nad vchodem nápis  Γνῶθι σαυτόν (Gnóthi sautón, "Poznej sám sebe"). Sebepoznání úzce souvisí se sebeporozuměním, tedy uměním vnitřní komunikace. Člověk, který rozumí sobě má kapacitu mnohem lépe porozumět i ostatním. Tento skill se tak stává základním vzděláním pro moderní dobu.

Nejlepší plán zdravotní péče je plán péče o sebe.
Nina Leavins