Vnitřní komunikace

Vnitřní komunikace

Co je obsahem nahrávky?


Příklady, jak fungují emoce


Praktická ukázka, jak začít pracovat se svým tělem


Komunikace skrze dech pomocí barev


Navazování komunikace s konkrétními místy v těle


Nácvik Vaší vnitřní komunikace může přinést nové cesty v mozku, na které jste mohli v běžném životě snadno zapomenout. Vše už dávno umíte, jen tyto cesty neumíte používat. Proto tyto cesty společně znovu obnovíme. Budeme trénovat, jak věřit vlastním pocitům a vlastnímu tělu.