STARMAMY PRINCIPY SPOLU-TVOŘENÍ, nákupů produktů, a fungování na platformách

Veškeré materiály , které sdílím v rozhraní webových stránek  www.starmama.cz a www.krystalovaskola.cz,stejně jako na www.krystalova.cz a www.superhumans.cz jsou mým autorským vlastnictvím. Prosím, respektujte mou cestu a energii, a také odvahu s vámi sdílet velmi niterné a často náročné energetické procesy, srdceboly, shity, i způsoby jak se ze shit(ů) dostat.

Stojím si za tím, že sdílím  své vlastní,integrované zkušenosti a prožitky a sdílím je jako informace a inspiraci, nikoli jako dogma, či "pravdu". Nejsem guru, léčitelka, ani paní učitelka, ani šaman, či další nálepka. Jsem vším, co jsem prozatím zvládla obsáhnout a zvědomit si v ženském těle. Rezonuji-li s vámi, je mi ctí být společně na cestě, nerezonuji-li, najděte si jiný zdroj inspirace a informací, možnosti jsou v tuto dobu neomezené.

Mým zájmem je tvořit komunitu autonomních bytostí, nikoli obětí , které čekají zachránu zvenku, chtějí pouze brát energii a nic sami neudělat, nezměnit.Tento prostor je určen všem (zejména ženám, protože ty na sobě pracují více), kteří sem přichází se záměrem dostat svůj život a tuto inkarnaci o level výš. Tento prostor prosím opusťte, pokud jej chcete využít jako prostředníka pro vaše a vašich kamarádek sidebusinessy,  pro pro vytváření si  pyramidy MLM,či jiných sidebusinessů z lidí, kteří navštěvují mé akce. Zároveň vemte na vědomí, že  nikdy bez výhradného souhlasu neposkytuji adresář osob, s kterými jsem v kontaktu a to už v souladu s GDPR, ale myslím to také obecně. Tento prostor, který vytvářím je novodobou komunitou pro probuzení posvátné ženské síly,která má potenciál změnit svět, nikoli "ženským ezo kruhem" 

Jakékoliv akce ať už online nebo osobní probíhají v absolutní diskrétnosti ( v online kurzech si uvádíte jen první jméno a kameru nezapínáte), při osobních akcích se také představujete prvním jménem. Je jen na vaší osobní zodpovědnosti s kým si měníte kontakty na osobních akcích, avšak nečekejte ode mě následné řešení nějakých vaších sporů, konfliktů a dělání rozhodčího.. Z této pozice jsem opravdu unavená a mám ji za sebou!

NA akcích a to online i offline je zakázáno pořizovat záznamy, a to i audio i video pokud to není výslovně mnou povoleno. Proto vás tímto žádám, abyste si ani vy nedělali záznamy akcí,byť pro "vlastní potřeby". Vždy si dejte otázku Jak by se vám líbilo, kdybyste kolovali bez vašeho svolení po internetu? Pokud akci budu chtít audio nebo video zdokumentovat, budete o tom dopředu informováni a kdo nebude souhlasit, nikdy se v záběru, ani audio dokumentu neobjeví. Sama toto z duše nesnáším a proto to nehodlám dělat vám.

Veškeré materiály, které obdržíte emailem, či jinak elektronicky, anebo v tištěné formě jsou určeny POUZE VÁM OSOBNĚ. Osoby, které se neúčastní nemají možnost tyto informace mít. Pokud vyjde najevo,že jste jakkoliv rozšiřovali materiály z online nebo živých setkání, anebo porušili diskrétnost ( vše, co se děje v kurzech, či eventech je věcí vaší osobní, či skupiny, která se sejde), znamená to okamžité ukončení naší spolupráce na všech rozhraních a úrovních.

Nefunguji na sociálních sítích, nepromuji tímto způsobem, protože mi není sympatický a je pro mě světem ega, a staré reality.Pro tuto chvíli se tedy ani nepřeji, abyste sdíleli informace na nich. Pracuji na jiných platformách, ke kterým budete mít přístup i vy, když budeme spolupracovat.