ADVENT: Otevření brány magie

03/12/2023

1. adventní neděle odstartovává zesílení Světla, ale také posledních záchvěvů temnoty, která nám ukazuje co je potřeba během adventního času v sobě uchopit, prosvětlit a zpracovat, abychom si to dále nepřenášeli do nového roku a dalšího cyklu našeho života...

První adventní neděle je časem ztišení, zapálení první svíce na adventním věnci a inventury...začínáme se dívat hlouběji do sebe a uvědomovat si co je to, co nás tíží a brzdí. Hledáme duchovní sílu a oporu pro změny a prosvětlení všeho, co je.