Svatá čtveřice:  co nám vzkazují vina, strach, hněv a smutek?

02/02/2022

Znáte je? Důvěrně? Naši kamarádi, kteří nám ztěžují život dokud je nepochopíme....nebudu vám říkat jak se zbavit strachu a dalších "negativních" emocí , ale jak se s nimi naučit zacházet tak, aby jste se něco naučili a třeba už jste s nimi nemuseli potkávat tak často:)

ZÁSADNÍ OTÁZKA u "negativních emocí"  VŽDY ZNÍ : "JE TO MOJE"?

POZOR! Než se pustíme do tohoto konceptu, tak zdůrazňuji, že tohle NENÍ návod jak se zbavit osobní zodpovědnosti a lá zpracujte se to vy všichni kolem, protože moje to není. Tak to fakt NE!

STRACH

Co je strach?

Reakce na skutečné či předpokládáné nebezpečí, na nové či neznámé věci.

Jak vzniká strach?

Strach je vyvolán určitou situací, strach z někoho nebo něčeho.

Kdy je mi užitečný? Strach je užitečný, když mi pomůže se připravit, předvídat, chránit se.

Co se děje s mým tělem když mám strach? zrychlení pulzu, dechu, pocení, bledost, třes a také pocit, že mi chybí pevná půda pod nohama, zkrátka že necítím nohy!


A teď zvrat....

Strach, který nás blokuje/paralyzuje v životě obvykle není jen náš, je často převzatý od matky, či z rodiny, opět je nutné zde hledat kořen.

Ptej se :

 Je to moje? Bojím se já nebo prožívám strach od někoho jiného?


Možné tělesné příznaky v případě, že strach nezpracováváme (psychosomatika):

♥ problémy se zuby ♥ žlučník – poruchy ♥ chronické žaludeční potíže ♥ pálení záhy ♥ hypertenze ♥ migréna ♥ zvýšené nebezpečí úrazu.


SMUTEK

Co je smutek?

Smutek je reakcí na bolest, ztrátu, odloučení.

Kdy je mi užitečný?

Když se potřebuji rozloučit s  bolestí ze ztráty, truchlit.

Co mi smutek ukazuje?

Ukazuje mi, že mi něco/ někdo v životě chybí.

Kde se smutek projevuje v těle?

Velmi často se projevuje jako bolest na hrudi, prožíváním úzkosti, ztaženosti. Mezi fyzické projevy patří pláč, někdy však celková apatie.

 Smutek je přestupní čas, prázdný prostor minulosti, kterou je třeba zpracovat, pochopit a následně propustit, abychom mohli v životě jít dál.

Opět se ptej: JE to můj smutek, nebo jsem ho od někoho přejala?

Možné tělesné příznaky v případě když smutek nezpracováváme (psychosomatika)

  ♥ špatné držení těla ♥ problémy se zuby a dásněmi ♥ oslabená imunita ♥ hypotenze  ♥ problémy se srdcem ♥ zažívací potíže ♥ oslabená vazivová tkáň ♥ záněty nadvarlat.

HNĚV: nejsilnější motor ke změně

Co je hněv?

Hněv je jedna z nejsilnějších emocí v úrovni energetického potenciálu. Má obrovský náboj.

Proč jsme nahněvaní?

Za hněvem se vždy skrývá vyjádření nějaké potřeby, očekávání nebo přání.

Jak se projevuje hněv v těle?

Zvyšuje se tep, tlak, někdy červená tvář, zrychluje se dech...

I u hněvu je vhodné se zeptat sama sebe, zda je to fakt moje naštvanost, anebo jen dělám hromosvod naštvání někomu jinému, kdo hněv neumí vyjádřit...


Hněv, pokud je použít správně, to znamená konstruktivně, je nejsilnějším motorem pro uskutečnění změny v našem životě. Ne nadarmo se říká, že se někdo zdravě n**r*l ...

Možné tělesné příznaky v případě když hněv nezpracováváme (psychosomatika):

♥ problémy se zuby ♥ žlučník – poruchy ♥ chronické žaludeční potíže ♥ pálení záhy ♥ hypertenze ♥ migréna ♥ zvýšené nebezpečí úrazu.


Naše "negativní" emoce jsou jazykem naší duše jak nám vzkázat, že něco není OK. Jejich potlačováním potlačujeme spojení se sebou a svou pravdou.

VINA : nástroj manipulace a ukazatel našich hodnot


Vina je v našich končinách velmi populární. Vinu si předáváme v rodinách a vůbec všude jako štafetu.

Bohužel vina získala nádech toho, že "za něco mohu"  namísto toho, aby vina mohla být prostorem pro uvědomění si toho, co jsem udělala špatně se stává nástrojem manipulace a přehazování zodpovědnosti.

Obviňování – typu: "Ty se nám nikdy neozveš,nezajímáš se, nepřijedeš apod. ( kdy je nám naznačováno, že nejen že něco děláme špatně, ale rovnou je vyvoláván pocit, že za to můžu), je nástroj kontroly od ostatních a také vyjaádřením jejich vlastní emoční nedospělosti.

 Přehazování zodpovědnosti za jejich  emoční nevyjádření (se) v pravdě. Je to jejich zodpovědnost říct: Je nám líto, že se nevidíme. Je nějaký problém proč za námi nejezdíš? Například...

V angličtině, která má na emoční záležitosti celkem trefná pojmenování existuje pojem

Guilt trip – cesta viny – obviňování – mechanismus, kdy nás někdo vydírá skrze vinu-bere nás ne cestu viny. ..

VINA ukazuje, že máme sice nějaké svědomí, ale zároveň je to nejkomplexnější emoce ze svaté čtveřice ke zkoumání a zpracování, protože její kořeny jsou usazeny velmi hluboko do našeho rodinného systému a programování a je třeba je odmotat.

Jak odbourat stres a negativní emoce?


Stres v těle je způsoben negativními emocemi. Je to tedy trošku začarovaný kruh...a každý, kdo se v tomto kruhu někdy ocitl, nebo v něm aktuálně je ví, jak těžké je se z něj dostat.

Odbourat stres můžeme jedině tím, že začneme věnovat pozornost svým nepříjemným, nebo chcete-li "negativním" stavům jako je právě strach, smutek, pocity viny, a bublající hněv.

Když je uznáme namísto potlačování, zabráníme tím tzv. somatizaci emocí. Somatizace jednoduše znamená, , že se  naše nezpracované emoce ukládáji v těle a postupně vytváří nemoce. Naše tělo je velice moudré. Vždy nám dává zavčas vědět, že je něco v nepořádku.

Začněte brát vzkazy vaší duše, které přichází přes nepříjemné pocity vážně a zabývejte se jimi!