VODA, VODNÍ ZNAMENÍ RAK a KRYSTALY

07/07/2024

Nejprve něco málo o elementu vody:

Element vody v těle souvisí s ledvinami, močovým měchýřem a lymfatickým systémem.

Voda souvisí e emocemi, a také přenosem informací...rychlostí, čistotou, plynutím a flow.

ZDRAVÁ VODA- NE-MOCNÁ VODA- a možnosti HARMONIZACE VODY:

Zdravá voda je čistá, nese informace, proudí a čistí (omývá). Nemocná voda stojí, zahnívá, je bažinou, nebo stokou. Nenese informace, protože v ní neproudí energie. Omýlá jen staré, v tom stojí a stagnuje a nedochází k posunu. Staré emoce... Přirozený pohyb, proudění energie, a také emocí! Z kamemů je pak vhodný Karneol, který podporuje proudění v emocionálním a tekutinovém těle.


a teď už k prvnímu vodnímu znamení, tedy přichází RAK a RAČICE...

ZDRAVÝ RAK

Ve svém zdravém nastavení dokáže nezištně a mateřsky pečovat o sebe i o ostatní a nehraje dětskou roli (hodná holčička/chlapeček) v dospělosti. Toto se váže také k traumatickému chování, kdy Rak nemá zpracované témata z dětství a tak zamrznul v "dětské roli".

NE-MOCNÝ RAK

Nemocný rak trpí syndromem "přepéče" o ostatní. Je ztělesněním opičí matky, či otce. A projevuje často až přehnanou něžnost a pitvořivost.

MOŽNOSTI HARMONIZACE PRO RAKA

Klíčem k harmonizaci je příroda a uvědomnění si vlastní identity.Pro Raka je důležité bezpečí a s tím mu nejlépe dokáže pomoci  Hematitu , který uzemňuje a spojuje Raka s přírodou, matkou Zemí a zdravým mateřským principem a nastavením.