Moudra

Důležité upozornění: Veškeré informace, které zde na www.starmama.cz, potažmo na www.krystalovaskola.cz

 předkládám jsou mé osobní zkušenosti, potažmo přenesené , mnou integrované zkušenosti ze sezení s jinými ženami, zkušenosti načerpané životem a otevřené vzpomínky z meditačních praxí. Předávám je zde pro účely inspirace, navigace , nikoli jako rady,a už vůbec ne rady lékařské , či jinak zdravotnicky odborné. Nenesu zodpovědnost za váš úspěch či neúspěch z nich plynoucí a není mou misí  být v roli líbivé spasitelky, léčitelky, ani učitelky. Každý člověk se potřebuji vyléčit sám,a to tím, že opravdu chce. Můžeme se vzájemně inspirovat, podat si pomocnou ruku, předat si zkušenosti a znalosti, ale opravdové prozření je upřímnou, každodenní vnitřní prací každého sám za sebe.

 Jsem žena a snažím se jí být co nejvíce a v co nejvíce úrovních, objevovat postupně co vše to obnáší a znamená a jak mohu ženskou energii pomoct Celku. To jediné je mým příspěvkem a vkladem do Nové země.

Velmi si přeji, aby bylo obnoveno skrze mě a všechny ženy, které sem budou vedeny a souzní s tím co zde najdou prapůvodní ženství v jeho posvátnosti,síle a skrze něj se mohlo opravdu něco změnit, ne jen planými řečmi a líbivými činy, ale opravdovými energetickými, kolektivními procesy.

Prosím, sdílejte obsah, který zde najdete s linkem na jeho zdroj: www.starmama.cz. Je to nejen základní slušnost, ale i možnost jak ostatní mohou najít pomoc, když ji budou potřebovat u zdroje, který informace zveřejnil, protože tím vším sám prošel a zná další vrstvy všeho, co je zde zveřejněno.

NEPODPORUJI FACEBOOK, INSTAGRAM ani jiné sociální sítě a žádám vás, o vynechání mého obsahu z těchto platforem.

MartinaBOHABOHYNĚ

Čeština nemá výraz pro sloučené božství mužské a ženské části boha,anebo o něm nevím. Motherfathergod je to, co většinou používá angličtina, ale do češtiny se mi to nedaří moc přeložit, aby to neznělo pitomě. A tak vznikla Bohabohyně, která je vyjádřením obojího. Našich obou částí, ze kterých jsme stvořeni, živeni a poháněni. Naši mužské,božského mužství a ženské, božského ženství. Jedno bez druhého není. Jedno bez druhého nefunguje. Jsme vším a abysme opravdu byli vším co jsme, máme před sebou objevování a spoustu vnitřní práce.1%NÍ

Osoba, která je energetickým vysavačem a dělá to velmi inteligentně. Do všeho dává pouze 1% své energie, zbytek za něj dělají 99%ní.  Velmi často ostatní navnadí svým minimem, a okolí doufá, že se to časem změní. Nezmění!

Na každé 4 osoby připadá jedna 1%, která těmto 4 odebírá energii a negativně na ně působí.

1%ní jsou 5:1 muži:ženy. Jsou velmi charizmatičtí, inteligentní a vaše okolí je většinou miluje pokud se ve vašem okolí nenachází již probuzený člověk, který vidí za jejich promyšlenou hru.


99%NÍ

Osoby, které jsou nadměrně citlivé, ve svém okolí vidí ve všech jejich nejvyšší potenciál a všemožně se jim k tomu snaží dopomoct.

Snaží se, pomáhají, rozdávají čas, energii, zdroje a dostávají zpět 1% ve formě občasného citu, opětované laskavosti, nebo zdrojů.
CTRL+C, CTRL+V

"Dokud operujeme nevědomě, jsme jen kopie z kopie".

Vědomý člověk zažije procitnutí,probuzení. Jeho součástí je uvědomění si, že ačkoliv dělám všechno možné,abych nebyla jako svoji rodiče, tak stejně v mnoha rovinách jsem a i když dělám vše, abych byla jako oni, tak taková nejsem.

Je nutné tzv. ustoupit energii naprogramování v neutralitě, to znamená přijmout ji a přesto se odevzdat a nechat vstoupit Bohabohyni. To je velký krok a spouští velké změny nás samotných.

Prvním krokem je uvědomění si božství svých rodičů. Že ona i on jsou součástí Boha,Bohyně, Lásky a Jednoty a jsou každý jedním zrníčkem božství. Tady to zabere pár slov v odstavci, v reálu je to velké předrátkování v mozku a celém systému. Ale je to tak. Matka je součástí Boha-Bohyně a otec také. A my také. A jakožto božství mají stejně jako já neomezenou možnost žít ve zdraví a hojnosti, když se na tuto frekvenci naladí a poctivě začnou čistit.

Ne každý se narodil vědomým rodičům a děti, jak známo pokračují v příběhu a snaží se napravovat chybné programy v rodinné linii, harmonizují je. Tak to je vždy, je jen otázkou, zda se dítě probere do vědomého života a začne čistit, anebo jede v módu ctrl+c, ctrl+v. V módu ctrl+c ctrl+v je to život předvídatelný. Víceméně zopakujete příběh svých rodičů, rodu a svoji duši a svůj příběh vůbec nenačnete...

Také život ne-pohodlný a nudný, protože v něm řešíme"dědičné choroby,dětství, ne-možnost vystoupit z vzorců v rodině a jejich omezení, staré křivdy, bla bla bla.GUILT TRIPping:  zavirování vinou

Definice : vzbudit pocit viny díky manipulování něčího chování tím, že zařídíme aby se cítil(a) vinně

Mezi některé techniky patří: obviňování, připomínání chyb z minulosti,věty typu co já jsem všechno pro tebe obětoval(a),sarkasmus/ironie mířené vůči vám, vaší práci apod.  Pasivně-agresivní chování a v neposlední řadě   věty typu: Ty se vůbec neozveš, nepřijedeš apod.

Tímto tématem se zabývá pdf ebook Anatomie nemocí, kde je možné více nahlédnout do osobního pozadí viny a jejího přenosu ve vašem bio-rodinném prostředí.
HLEDÁNÍ MATKY-ženské,měkké energie v PARTNEROVI

Žena, která je na duchovní cestě velmi často hledá bezbřehou, měkkou lásku a neuvědomuje si, že je třeba v sobě doladit a zharmonizovat vlastní ženskou energii, a případně přenastavit a uzdravit vztah s matkou. Velmi často dochází k tomu, že žena pak hledá svou matku a mateřské kvality v muži, což nikdy není funkční, protože chce maminku, která se s ní vyspí.  Matka s penisem je jedním z nefunkčních, avšak velmi posunujících zastaveních.

Velmi často pak vidíme dva lidi na duchovní cestě, kdy on je neschopný ve své mužské roli a energii, ale je "měkký a hodný", a ona dostává ženskost zvenku tímto způsobem, ale nehledá a nerozvíjí ji tam, kde je opravdu. Uvnitř sebe sama.
HNĚV

Za hněvem se vždy skrývá vyjádření nějaké potřeby, očekávání nebo přání.

Hněv je jedna z nejsilnějších emocí v úrovni energetického potenciálu. Má obrovský náboj.

Hněv, pokud je použít správně, to znamená konstruktivně, je nejsilnějším motorem pro uskutečnění změny v našem životě. Ne nadarmo se říká, že se někdo zdravě n**r*l ...

Když si vybavíš naštvaného člověka uprostřed výlevu hněvu, je tam velká spousta energie.

? Kdy se na sebe zlobíš?

? Co spouští Tvůj hněv vůči ostatním?

Inspirace pro práci s hněvem : V ženském těle je dobré si se stíny zatančit. Jedním ze způsobů jak se utkat s negativními emocemi, ke kterým hněv patří je tanec. Užít si temnou stránku. Být klidně hroznou, na-ranou mrchou, tento náboj prožít, namísto somatizovat.HVĚZDA ZEMĚ

Čakra (energetické centrum) mimo  fyzické tělo, nacházející se cca 30 cm pod nohama. Bod, ve kterém sídlí náš původní příběh na Zemi, na který se napojujeme a je také základnou našeho osobního domu, který se učíme stavět, obývat a sdílet s ostatními jako součást Nové Země.

K hvězdě země mně osobně nejvíce napomáhá kámen Hematit, který je zároveň zrcadlem času . Více o krystalech, a jejich možnosti využití pro vzestup v ženském těle najdeš  v mé Krystalové škole. Spojením se s tímto bodem nastává proces napojení se na osobní kořeny v zemi, na náš vlastní příběh a zapojení se skrze svou osobní historii do osobní současnosti v této inkarnaci.
LOVE 24/7

Úroveň vědomí, kdy si uvědomuje, že Láska JE tu neustále, nepřetržitě a není závislá na okolí.
MATKA

Matka-ženská část Boha-Bohyně

Matka je pro nás v dětství Bohyní. Je tou, která se o nás bezpodmínečně stará, dává nám pocit bezpečí, a zázemí, a naplňuje naše potřeby. To, jakým způsobem jsme byli přijímani , či nepřijímání svou matkou utváří naše vztahy k ženám.

Pro muže je matka první ženou, s kterou přichází do kontatku, a tak si tvoří představu o tom, co je to žena, ženská energie, ženství a jak s ní vycházet, zacházet a spolu-pracovat.

V případě, že se muži dostalo bezpodmínečné lásky a pocitu bezpečí má přirozenou důvěru v život, přijímá hmotu, a ctí přírodu a ženy. V opačném případě vyhledává nekonečně partnerky, které jím pohrdají, podvádí jej a jinak mu dávají najevo jeho ne-hodnotu, anebo praktikuje pohrdavý způsob vztahů s ženami.

Pro ženy je matka první osobou, která utváří obraz o tom, co je to být ženou, co je to ženská energie, a ženství. Pokud jsme měly harmonický vztah k matce, je náš obraz o sobě sama jako ženy krásný, a plný harmonie, máme přirozenou sebe-důvěru, cítíme se dobře ve své ženské roli, a dokážeme si přitáhnout i harmonické partnerské vztahy ( harmonické, rozuměj takové, ve kterých se společně vyvíjíme a rosteme v lásce ,úctě a porozumění a jsem schopni fungovat jak ve hmotě, tak i duchovním spojení). V případě, kdy se nám dostalo tzv. "tvrdé matky", jsme i my, a náš obraz o tom, co je to ženství tvrdý. Jsme tvrdé, bojovné, zatvrzelé , a nacházíme partnery, kteří nás zneužívají hmotně i emočně a navíc jsme většinou v iluzi, že on je ten hodný, měkký, milý a rozumí nám.

Na cestě k Jednotě je nutné pracovat s daleko širším náhledem na tuto tématiku, a tou je přijetí své biologické matky jako Bohyně, jako její součást, a tím pak přijetím své ženské stránky, ženské stránky vlastního božství a to ať už jsi v tomto životě v ženském, či mužském těle.
MENSTRUACE

MENSTRUACE jako iniciace do tajů a mystérií a periodická spirituální lekce

"Krev je kořenem ženy".

První menstruací (menarché) se otevírá příběh ženské linie a holčička do něj vstupuje a začíná nahlížet jinou, ženskou optikou.

Otevírá se nový svět,a dostáváme další dary a nástroje na naší cestu životem v ženském těle.

Dar víry, porozumění, cykličnosti, vhledů do mystérií a archetypů, niterného spojení s přírodou a živly, otevírá se komnata přirozené ženské magie a kočičí transformační pochody, kdy se rodíme a umíráme, abychom se zase vrátily jiné.

Začínáme vnímat svou moc. Moc svého pohlaví,moc svého ženství. A učíme se s ní zacházet...tak, jak nám bylo předáno od matky, či okolí i po svém,protože prvním krvácením se otáčí klíčem k paměti naší duše. Najednou věci víme a rozumíme jim, ale nemáme pro to argumenty a logiku. To se později stává největší výzvou ženství. Ustát si svou intuici, opřít se o ni a jednat v souladu s ní navzdory společnosti, rodině i nejlépe míněným radám zvenčí.

Dokážeme-li se každý měsíc oddat síle podsvětí a Bohyni, sestoupit do její říše, pak jsme obohaceny a také rearanžovány. Umění pustit se s důvěrou je tak každý měsíc posilováno a taky testováno. Učí nás to jen být, oddat se, věřit a nebránit se změně. Zůstat ve flow a ohebnosti a nebránit se tomu,co je přínosné, ač se nám to nemusí racionálně líbit.

Ponořením se do světů našeho nevědomí, vnitřní práce se svým tělem, ladění energie a aktivace paměti naší duše je našim přirozeným dědictvím v ženském těle. Jak si tyto dary vybereme, či je necháme ležet ladem je jen na nás.MĚSÍC (Luna)

Měsíc řídí veškerou vodu na planetě. Člověk je až z 80% vodou a je tak těmito přirozenými cykly přílivu a odlivu ovlivňován. V ženském těle jsme přímo napojeni na tyto cykly skrze menstruaci, periodu. Luna nese velké moudro o přílivu a odlivu v našich životech, na které se dá velmi dobře naladit prací s oceánem. Je to zasvěcení vody a luny, které je jedním z prvních schodů k ženství.

Řízením se přirozenými rytmy může  žena nalézt svůj osobitý rytmus, naladit se na sebe, na vnitřní klid a zdroj ženské energie uvnitř sebe sama.

MĚSÍČNÍ HODINY

Přirozené hodiny a vnímání času, které má k dispozici každá žena. Je jednodušší se na ně naladit pro ženy, které neužívají žádné umělé hormony, protože jde o naladění se na přirozené rytmy těla.

Na měsíční hodiny se lze nejjednošuji naladit v čase menstruace, ale není to podmínkou. Posaď se, a představ si měsíc v úplňku do co největšího detailu. Tento obraz pak přenes do svého solar plexu a rozšiř jej do velikosti hodin. Tvé tělo tě samo navede. Uvědom si pomyslný číselník a jen tyto hodiny v sobě usaď.

Aktivity, které k ní patří-mužská verzeMĚSÍČNÍ SETKÁNÍ

TOto je posvátná schůzka s Tvými předkyněmi, ženami, které tu byly před tebou. Ideální čas k této schůzi je během menstruace, kdy je Tvé vnímání na takové vjemy ideálně naladěno.

Vytvoř si pěkné, nerušené prostředí. Povolej si k sobě "své ženy", mohou být z mateřské i otcovské linie, a veškeré moudrá ženská božstva, které cítíš, také matku Zemi a udělej si tento posvátný čas, kdy můžeš jen být, relaxovat a dostat intuitivní odpovědi na své otázky, a energetickou podporu od žen(ství) samotného.

Aktivity, které k ní patří-mužská verzeSMUTEK

Ukazuje nám, že nám něco nebo někdo v životě chybí.

Asi nejhlubší forma smutku nastává, když nám odejde někdo blízký. Rozchody, rozvody, a oddělení se někdy v našem srdci hojí velice dlouho a trvá nám, než jsme zase schopni prožívat opak smutku - radost.

Kdo zakusil i úmrtí blízké osoby ví, že rána se hojí velmi dlouho, ale prázdnota navždy zůstává. Může být smutná, anebo jen prázdná, ale přesto přítomná a sílící právě v období, kdy prožíváme z nějakého důvodu smutné období či událost.

Smutek je reakcí na bolest, ztrátu, odloučení. Je důležité dát smutku prostor, odžít si bolest, truchlit, nedělat ihned, že "o nic nejde". Smutek je přestupní čas, prázdný prostor minulosti, kterou je třeba zpracovat, pochopit a následně propustit, abychom mohli v životě jít dál.

Pokud jsi zažila hluboký smutek, víš, že se někdy zdá zcela nemožné znovu ráno vstát a už vůbec si představit, že život bude pokračovat dál. Ale Země se točí, čas plyne dál a život kolem nás také. Nic nikdy nestojí na místě a nezůstává stejné.

Opět, jakožto citlivý jedinec můžeš i přejímat emoce, a proto je třeba se ptát:

Je to moje? Jsem smutná já anebo prožívám smutek za někoho jiného?

Pozor! Toto není výzva k tomu "shazovat" své emoce na někoho jiného, ale k tomu si více uvědomovat své pravé emoce a cítit se.

Otázky pro Tebe

Kdy se cítíš smutná?

Jak se to projevuje?

Aktivity, které k ní patří-mužská verze


STRACH

Reakce na skutečné či předpokládáné nebezpečí, na nové či neznámé věci.

Strach je užitečný, když mi pomůže se připravit, předvídat, chránit se.

Na fyzické úrovni: zrychlení pulzu, dechu, pocení, bledost, třes a také pocit, že mi chybí pevná půda pod nohama, zkrátka že necítím nohy!

Strach, který nás blokuje/paralyzuje v životě obvykle není jen náš, je často převzatý od matky, či z rodiny, opět je nutné zde hledat kořen.

Opět se vždy ptát: Je to moje? Bojím se já nebo prožívám strach od někoho jiného?

Strach - vyvolán určitou situací, strach z někoho nebo něčeho.

Odstíny strachu: úzkost, bázeň, děs, hrůza, nervozita, obavy, tréma, znepokojení ...

Otázky a náměty pro tebe:

Čeho se teď nejvíce bojíš?

Proč?

Co se stane, když se naplní Tvůj strach? - představ si to a sleduj, jak reaguje Tvé tělo.

Vnímej, že ačkoliv se Tvůj strach nenaplnil, Tvé tělo na tuto představu již reaguje.

Nyní si sedni, nadechni se a vyvolej si představu, jak by to mohlo být tzv. "ideálně", tzn. že to dopadne dobře, strach se nenaplní a opět vnímej reakci svého těla.

Aktivity, které k ní patří-mužská verze


TRANSGENERAČNÍ PŘENOS

Na téma transgeneračních přenosů bylo vykonáno mnoho výzkumů. Mezi pionýry v této oblasti patřil Sigmund Freud svým dílem z roku 1913, Totem a tabu, kde uvedl vliv předků na život dnešních lidí. Carl Gustav Jung přispěl pojmem kolektivní nevědomí, což je dle Junga místo, kam se ukláda veškerý psychický vývoj a dění lidstva a kam patří pochopitelně I naše prvotní zkušenosti, tzn. kontakt s matkou a otcem, dle mého chápáni pak tedy i s ženským a mužským principem.

V roce 1978 přišel v tomto poli průlom díky Nicolasu Abrahamovi a Marie Törökové, kteří vytvořili zcela novou teorii transgeneračního přenosu, která se nezaměřovala jen na kolektivní nevědomí, ale na přímý přenos v rámci generací rodiny.Ve sbírce článků The Shell and the Kernel: Renewals of Psychoanalysis použili dvě nejzásadnější slova své teorie: krypta a fantom (zdroj Wikipedie).

Neseme v sobě příběhy. Příběhy celých našich rodů. Mnohdy nám jsou známy malinké kousky těchto příběhů, mnohem častěji však neznáme ani ty. Tajnosti v rodech ať už nemanželské děti, potraty, různá zauzlení, vlivy válek, stěhování a často i mnohem méně dramatické události utváří, ať už chceme nebo ne to, kým jsme dnes. To vše v nás koluje. Máme to v krvi ...A kdo má zkušenost s tím, že jeho předkové byli například v koncentračních táborech, ví o tom své. Téma pak často opravdu nemusíme, a máme z něj přenos ve formě traumatu, byť jsme osobně koncentrační tábor nezažili. Podobně funguje samozřejmě i na jiné přenosy.

Fantom překračuje generační hranici a dochází k přenosu pozůstatků traumatického a zamlčeného duševního obsahu předků. Může se jednat o nevyřešený konflikt, vytěsněnou událost, trauma nebo tajemství. Podle autorů se však vždy jedná o události, které na rodinu v minulosti vrhaly stín hanby. Tragické traumatizující události uvnitř rodiny jsou nevědomě předávány další generaci, kde mohou vyjít najevo (zdroj Wikipedie).

Mnohokrát se divíme svým strachům, zábranám anebo vyhraněným názorům. Nechápeme, odkud se tak silné pohnutky berou. Vědomě nevíme, ale naše podvědomí ví proč. A my jsme (do té doby, než si to uvědomíme nebo než se nějak minulosti svých rodů dopátráme) otroky příběhů naších rodů. Takto funguje I tzv. krypta. Krypta je dle Abrahama a Törökové neukončený proces zármutku po ztrátě blízké osoby spočívající v neschopnosti nebo neochotě přijmout proces vyrovnávání se se ztrátou a truchlení. Nedošlo zde k vyjádření smutku, pozůstalý nedovolil zesnulé osobě odejít. Osoba stále setrvává v nevědomí pozůstalého v podobě krypty. To překáží osobnímu vývoji daného člověka jakožto nezpracovaný a nepohřbený problém (zdroj Wikipedie).
UMĚLÁ POHODA 

Klid, který pramení z toho, že se nic neřeší, ačkoliv je problém : "umělá pohoda".

Aktivity, které k ní patří-mužská verze

sedím, čumím na TV, do počítače,na seriály, do mobilu na luxusní životy jiných, do novin, do časopisů,hraji si hry, piji alkohol, masturbuji na porno, nebo dělám nějakou jinou tupou činnost pořád dokola a NIC z toho nepramení.

ženská verze: sedím, čumím na TV na emoce jiných ( tupé seriály či telenovely), čumím do počítače/ do mobilu na luxusní životy jiných, piji alkohol,pořád vymýšlím jak být ještě krásnější,více žádoucí a úspěšná u druhého pohlaví (nebo stejného, to je jedno), nebo dělám nějakou jinou tupou činnost pořád dokola a NIC z toho nepramení.

Umělá pohoda zabíjí kreativitu, opravdovost, spermie, potenci u obou pohlaví a vytváří obsah pro 3D ego sociální sítě, čímž přispívá k fake iluzím toho, co je to život, jak se žije a jak vypadá a kreslí rozmazaný obraz pro další generace, které se dle této směšné předlohy budou snažit žít.VINA

vlastní - ukazuje, že máme nějaký systém hodnot

Obviňování - typu: "A ty se nám nikdy neozveš apod., je nástroj kontroly od ostatních.

Pozor! Vždy je jednodušší si vyvolat jak někdo zranil nás, než naopak!

Prozkoumej svůj systém hodnot z dětství - a "guilt tripping"* mechanismy v rodině, partnerství, práci,přátelstvích

*(Guilt tripping - cesta viny - obviňování - mechanismus, kdy nás někdo vydírá skrze vinu)

Otázky pro tebe:

Za co se nejčastěji a v jakých situacích cítíš vinně?

Pokud jsem někomu ublížil(a), je nutné tuto vinu co cítím odčinit - akcí! Tím se nemyslím primárně chodit za tím, komu jsem ublížil (byť mohu), ale i modlitbou, prosbou za odpuštění na dálku, odpuštěním si, jim, všemu co bylo.

Pokud někdo ublížil mě, pak je nutné ji neutralizovat odpuštěním - tzn. pochopením. Jsem si v tuto chvíli, kdy píši tato slova jistá tím, že bez pochopení není možné opravdu odpustit. Nemluvím jen o falešném vciťování se do druhého, ale o hlubokém pochopení toho, PROČ se tak chová, jedná. Je to práce, která je na déle než jen říct: "Já mu dávno odpustila", ale pak ve skutečnosti pochopit, že mám v sobě tuny nenávisti.VNITŘNÍ PRÁCE

Praxe zvnitřnění, práce na tématech, které jsou třeba pro posun na vyšší level sebe sama. Mezi vnitřní práci patří vědomá regenerační práce uvnitř těla, meditační praxe, vědomá práce v přírodě pro spojení se s přírodou, a oživování míst v přírodě skrze sebe a své otevřené duchovní srdce, uzemění a práce se zemskou a nebeskou energií, separátně i sloučeně.
VNITŘNÍ RODINA : rodina,za kterou máme 100% zodpovědnost


Vnitřní žena, vnitřní muž a vnitřní dítě. Vnitřní matka, vnitřní otec... Já.

Základna pomyslné pyramidy je v úctě mužského a ženského principu uvnitř sebe a jejich procítění a pochopení. Každý z nás má unikátní mužskou a ženskou energii a unikátní spolupráci těchto dvou hybných sil uvnitř sebe.

V tomto procesu je potřeba zkoumat v sobě...zkoumat, čemu z duše věřím. Co je pro mě žena, ženství, mateřství. Co je pro mě muž, mužství, otcovství. A co, nebo kdo je vlastně dítě. Jak se cítí? A jak se celoživotně starat o tuto svou malou část, která nevyroste?

Tento proces a získání pravdivých odpovědí zahrnuje notnou dávku odvahy, dedikace a autenticity. Musíme to opravdu chtít vědět a udělat, jinak se náš záměr stává něčím rozplizlým a vidina pevné, funkční rodiny mizí v dáli.ZLOM a BOD ZLOMU

Silná, emocionální, někdy tragická událost v našem životě, kdy se nám rozpadne dosavadní život a vše, co jsme v něm považovaly za tolik důležité.  Bod zasvěcení do ženství, iniciace z holčičky do ženy. Uvědomění si, že to, že máme : Svou práci, to, čeho jsme dosáhly, to, kde žijeme, kolik vyděláváme, jak vypadáme a.t.d. není vůbec to, co opravdu jsme. ZLOM přichází jako zasvěcení dívky v ženu,otevírá pradávnou moudrost a přirozenost žensvtví a mnohé ženy se do tohoto bodu nikdy nedostanou, protože si ho nedovolí. Není totiž schválený společností, vůbec není lineárně předvídatelný, a je sakra spojený s emocemi, a hlavně těmi hlubokými, léta pohřbenými pod kobercem.

ZLOM je darem Bohyně. Zlom z nás vydestiluje opravdovou podstatu a nutnost ji začít žít. Protože už máme za sebou zlom, víme, že i smrt je jen fází, a proto strach z velké části ztrácí nad naším životem moc.

BOD ZLOMU

Bod zlomu je něco jako tlustá čára přes a za úplně vším a všemi, kteří nejsou v souladu s naší duší a esencí. Je to rozhodnutí pro sebe, za sebe, rozhodnutí se vydat vstříc cestě své duše, své misi navzdory nesouhlasu či neschválení okolím, ať už je to partner, rodina, či společnost. Po bodu zlomu již není návratu. Jen pádu tam, kde nám nikdy nebylo opravdu dobře a kam se v uvědomění si toho, co opravdu jsme už vracet nejen nechceme, ale ani nepotřebujeme.