Jak zharmonizovat ženskou a mužskou energii v těle?

02/10/2023

Nejlepším zrcadlem a ukazatelem toho, jak je na tom naše nitro jsou naše vztahy.

Brána vztahů nejvíce souvisí s pochopením svého osobitého vnímání a nastavení mužského a ženského principu uvnitř nás a v našem životě a potažmo našich rodinných, pracovních a přátelských vztahů.

EQUILIBRIUM znamená dokonalou rovnováhu ( mužské a ženské energie) a je pro každou lidskou bytost zcela individuální.

Brána vztahů

Brána vztahů úzce souvisí s naším postojem k sobě samému a své mužské a ženské energii. Ženskou i mužskou energií oplývá každý člověk a každý má zcela individuální poměr těchto energií. V bráně vztahů se odráží náš vztah k matce a ženám, tedy ženské , jinové energii a otci a mužům, tedy jangové energii.

K tématům brány vztahů patří:

- přijetí své mužské energie

-přijetí své ženské energie

-propojení sexuality se srdcem

-kreativní energie a zacházení s ní

-uvědomení si posvátnosti života a v ženském a mužském aspektu a jejich rovnováze


Disharmonie brány vztahů se projevují jako:

- neschopnost vyjádřit emoce

-potíže přijmání své emocionální, citlivé stránky u mužů

-potíže používat svou aktivní, razantní část u žen

-uvíznutí v minulých vztazích ( jejich nezpracování a energetické provazy minulosti)

-pohrdání či závislost směrem k mužům (mužskému principu)

-pohrdání či závistlost směrem k ženám (ženskému principu)

- vnímání sexuality pouze jako ukojení svého chtíče, nikoli jako posvátné energie

- budování a žití partnerských vztahů pouze jako potvrzení své hodnoty, anebo doplnění toho, co mi chybí, nikoli jako dar, který nám byl dán

Co je brána vztahů a s čím vším souvisí v našem těle?

Brána vztahů je tak, jak jsem ji pochopila, procítila a prostudovala já nejen druhá čakra a oblast pánve, ale také související endokrinní žlázy. K těm v tomto případě patří vaječníky u žen a varlata u mužů. Rozlišujeme pravou a levou stranu, kdy pravá strana vždy souvisí s posvátnosti mužského principu a levá s posvátnosti ženského principu. Jelikož se jedná o párové endokrinní žlázy, je nutné, aby stejně jako ve zdravých vztazích docházelo ke vzájemné symbióze a spolupráci.

Zde tedy začíná v našem moudrém těle a energetickém systému příběh posvátného partnerství, který každý žijeme se sebou sama uvnitř našeho těla nevědomě, nebo vědomě jakmile si toto zvědomíme.

Jelikož inteligence těla je nezměrná a dokonalá, máme každý ten nejlepší nástroj pro ověření si toho jak na tom jsme neustále při sobě.

Jak mohu zharmonizovat bránu vztahů aneb inventura všech ex...

Jelikož se jedná o bránu vztahů, je vhodné si dopřát i "inventuru" svých současných i ex vztahů.


Rituál odpuštění svým ex partnerům, přátelům, kolegům....

Pokaždé, když s někým máme vztah, vznikají mezi námi nejen hmotná, ale i neviditelná, energetická pouta. Můžeme je vnímat jako vlákna, shluky energií, které mezi námi s partnerem byli, ať už pozitivních, či negativních.

Tato pouta přetrvávají i po rozchodech a pokud je láskyplně neodpojíme jsou i nadále naší součástí.

Každý vztah, i ten "nejhorší" byl naší a partnerovou lekcí k posunu do vyššího levelu. To, co si z lekce kdo odnáší je pak už čistě jeho/její volba a svobodná vůle.

Naším jediným úkolem je učit se, milovat, a odpouštět.

Sama nejlépe víš, jak jsi se ty sama chovala v různých svých vztazích. Jaké máš strachy, a závislosti. I ty jsi byl(a) součástí vytváření ne-zdravých pout ve vztazích a teď máš jedinečnou šanci se díky přijetí své části zodpovědnosti osvobodit a plně osvobodit i expartnera.

Tvým úkolem je projít poctivě veškeré Tvé vztahy s muži/ženami od první lásky až po poslední ex, či posledního aktuálního partnera, s kterým zrovna sdílíš sebe a svůj život. Pokud vidíš a cítíš, tak můžeš pracovat energeticky, pokud raději věci vidíš černé na bílém, tak piš dopisy, které potom spálíš.

Podívej se z nadhledu a s odstupem času na tyto vztahy, uvnitř těla prociť, zda cítíš ještě nějaká pouta a uvolni je svým odpuštěním jemu i sobě, a přijetí lekce, kterou jsi se díky tomuto vztahu naučil(a). Poděkuj svému partnerovi i sobě. Dej sobě i partnerům úplnou svobodu.

V tomto prostém cvičení se učíš mnohé...

Svobodu, odpuštění,propuštění, uvědomění si své zodpovědnosti k sobě ve vztahu i zodpovědnost ve vztahu s druhým člověkem.

Buďte k sobě vlídní...vztahy jsou nejvyšší alchymií na Zemi a vždy mají smysl.